Nguồn công suất thực

Nguồn Huntkey 400w
Nguồn Huntkey 400w
250.000 đ
250.000 đ
Nguồn huntkey 500w
Nguồn huntkey 500w
500.000 đ
500.000 đ
Nguồn Acbel plus 470w cũ
Nguồn Acbel plus 470w cũ
350.000 đ
350.000 đ
Nguồn Huntkey GS 550W cũ
Nguồn Huntkey GS 550W cũ
550.000 đ


 

550.000 đ
Nguồn AnTec Bp300p
Nguồn AnTec Bp300p
250.000 đ
250.000 đ
Nguồn CoolerMaster Elite 460W (RS460-PSARI3)
Nguồn CoolerMaster Elite 460W (RS460-PSARI3)
400.000 đ
400.000 đ
Nguồn Antec 450w
Nguồn Antec 450w
450.000 đ


 

450.000 đ
Nguồn Cooler Master Rs 460w
Nguồn Cooler Master Rs 460w
480.000 đ
480.000 đ
Nguồn AcBel M85- 650  ( 80 plus)
Nguồn AcBel M85- 650 ( 80 plus)
600.000 đ
600.000 đ
Nguồn Xigmatek X-Calibre XCP -A500
Nguồn Xigmatek X-Calibre XCP -A500
550.000 đ
550.000 đ
 Nguồn XIGMATEK X-Calibre XCP-3000
Nguồn XIGMATEK X-Calibre XCP-3000
250.000 đ
250.000 đ
Nguồn Xigmatek 500W Tauro Chuẩn 80 Plus
Nguồn Xigmatek 500W Tauro Chuẩn 80 Plus
550.000 đ
550.000 đ
Nguồn segotep 400W
Nguồn segotep 400W
300.000 đ
300.000 đ
Nguồn segotep 350W
Nguồn segotep 350W
250.000 đ
250.000 đ
Nguồn Cooler Mater 500w
Nguồn Cooler Mater 500w
450.000 đ
450.000 đ
Nguồn Cooler Matster ThunDer 500w
Nguồn Cooler Matster ThunDer 500w
550.000 đ
550.000 đ
Nguồn Cooler Matster 650W
Nguồn Cooler Matster 650W
600.000 đ
600.000 đ
Nguồn Cooler Matster 550W
Nguồn Cooler Matster 550W
550.000 đ
550.000 đ

Tổng đài góp ý khiếu nại

(08h00 - 21h00 tất cả các ngày trong tuần)