SOCKET 1150

Chip i5 4690 ( 3.5GHz uptu 3.90 GHz)
Chip i5 4690 ( 3.5GHz uptu 3.90 GHz)
2.800.000 đ
2.800.000 đ
Chip G 3220  ( 3.00 GHz) socket 1150
Chip G 3220 ( 3.00 GHz) socket 1150
900.000 đ
900.000 đ
Chíp G 3240 cũ
Chíp G 3240 cũ
1.000.000 đ
1.000.000 đ
Chíp G1840 ( 2.8 GHz) cũ
Chíp G1840 ( 2.8 GHz) cũ
600.000 đ
600.000 đ
Chíp i3 4150 cũ
Chíp i3 4150 cũ
1.950.000 đ

- chíp i3 4150  intel - Socket: LGA1150 
- Tốc độ/ Cache: 3.5Ghz/ 3Mb 
- Số nhân/ Số luồng: 2 Core/ 4 Threads 
- VXL đồ họa: Intel® HD Graphics 4400 

1.950.000 đ
Chip 4160 cũ ( 3.06 GHz)
Chip 4160 cũ ( 3.06 GHz)
2.050.000 đ
2.050.000 đ
Chíp i5 4460 cũ ( 3.20 GHz)
Chíp i5 4460 cũ ( 3.20 GHz)
2.600.000 đ
2.600.000 đ
Chíp I5 4590 cũ ( 3.30GHz tubo 3.70 )
Chíp I5 4590 cũ ( 3.30GHz tubo 3.70 )
2.700.000 đ
2.700.000 đ
Chíp i5 4570 cũ ( 3.20 GHz)
Chíp i5 4570 cũ ( 3.20 GHz)
2.400.000 đ
2.400.000 đ
Chip core i5 4670  cũ (3.40 GHz tubo 3.80)
Chip core i5 4670 cũ (3.40 GHz tubo 3.80)
2.750.000 đ
2.750.000 đ
Chíp core I7 4790 (8mb cache up to 4.00 GHz)
Chíp core I7 4790 (8mb cache up to 4.00 GHz)
4.500.000 đ
4.500.000 đ
Chip i7 4770 (8mb cache up to 3.90 GHz)
Chip i7 4770 (8mb cache up to 3.90 GHz)
4.400.000 đ
4.400.000 đ
Chíp I7 4770K (3.50GHz tubo 3.90 cache 8Mb)
Chíp I7 4770K (3.50GHz tubo 3.90 cache 8Mb)
4.600.000 đ
4.600.000 đ
Chip Xeon E3-1270 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)
Chip Xeon E3-1270 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)
4.500.000 đ
4.500.000 đ

Tổng đài góp ý khiếu nại

(08h00 - 21h00 tất cả các ngày trong tuần)