SOCKET 1151

Chip I3 6100 cũ ( 3.70 GHz)
Chip I3 6100 cũ ( 3.70 GHz)
2.100.000 đ
2.100.000 đ
Chíp G 4560 cũ ( 3.50 GHz)
Chíp G 4560 cũ ( 3.50 GHz)
1.300.000 đ


 

1.300.000 đ
Chip i5 6600 cũ ( 3.30 GHZ  turbo 3.9)
Chip i5 6600 cũ ( 3.30 GHZ turbo 3.9)
3.500.000 đ
3.500.000 đ
Chip i7 7700K ( 8 cache 4.2 GHz)
Chip i7 7700K ( 8 cache 4.2 GHz)
7.000.000 đ
7.000.000 đ
Chip i5 6500 ( 3.20 GHz) socket 1151
Chip i5 6500 ( 3.20 GHz) socket 1151
3.400.000 đ
3.400.000 đ
Chip i7 6700 ( 3.40 GHz tubo 4.00 ) socket 1151
Chip i7 6700 ( 3.40 GHz tubo 4.00 ) socket 1151
5.800.000 đ
5.800.000 đ
Chip core I3 8100 (3.60 GHz)
Chip core I3 8100 (3.60 GHz)
2.800.000 đ
2.800.000 đ
Chíp core i5 8500 ( 3,0 GHz upto 4.1 cache 9MB)
Chíp core i5 8500 ( 3,0 GHz upto 4.1 cache 9MB)
4.500.000 đ
4.500.000 đ
Chip core i7 8700 ( 3.2 Ghz upto 4.2 cache 12MB)
Chip core i7 8700 ( 3.2 Ghz upto 4.2 cache 12MB)
8.000.000 đ
8.000.000 đ

Tổng đài góp ý khiếu nại

(08h00 - 21h00 tất cả các ngày trong tuần)