SOCKET 1155

Chíp G2020Cũ
Chíp G2020Cũ
350.000 đ
350.000 đ
Chip G 620 cũ ( 2.60 GHz 3Mb)
Chip G 620 cũ ( 2.60 GHz 3Mb)
200.000 đ
200.000 đ
Chíp i3 2120 cũ
Chíp i3 2120 cũ
850.000 đ
850.000 đ
Chip i5 2500  cũ ( 3.3 GHz)
Chip i5 2500 cũ ( 3.3 GHz)
1.300.000 đ
1.300.000 đ
Chip i5 2400 cũ (3.2 GHz)
Chip i5 2400 cũ (3.2 GHz)
1.100.000 đ
1.100.000 đ
Chíp i3 3220 cũ
Chíp i3 3220 cũ
950.000 đ
950.000 đ
Chíp I5 3470 cũ
Chíp I5 3470 cũ
1.400.000 đ
1.400.000 đ
Chip i5  3570 cũ Socket 1155
Chip i5 3570 cũ Socket 1155
1.600.000 đ
1.600.000 đ
Chip i7 3770 cũ ( 3.4 uptu 3.9 GHz)
Chip i7 3770 cũ ( 3.4 uptu 3.9 GHz)
3.000.000 đ
3.000.000 đ

Tổng đài góp ý khiếu nại

(08h00 - 21h00 tất cả các ngày trong tuần)